Taalniveaus
Het Europees Referentiekader voor Talen erkent 6 niveaus voor het evalueren van de verschillende taalvaardigheden: spreken, lezen, schrijven en luisteren. Onze taalcursussen zijn voornamelijk gericht op het luisteren, lezen en spreken in het Italiaans, daarom hanteren wij 4 niveaus. Het niveau wordt individueel bepaald door middel van een schriftelijke test. U kunt alvast uw kennis niveau van de Italiaanse taal testen

Beginners (B):
U kent geen of slechts enkele woorden Italiaans

Basis Niveau (BN):
Vergelijkbaar aan de niveaus A1 en A2 van het Europees Referentiekader

Half-Gevorderd Niveau (HG):
Vergelijkbaar aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader

Gevorderd Niveau (G):
Vergelijkbaar aan het niveau B2 van het Europees Referentiekader

Hieronder volgt een korte beschrijving van de 6 niveaus van het Europees Referentiekader:

A1- U kunt eenvoudige zinnen gebruiken om mensen en feiten te beschrijven.

Als er langzaam gesproken wordt kunt u eenvoudige gesprekken voeren, vragen stellen en beantwoorden over beperkte onderwerpen.

A2- U bent in staat familie, mensen, opleiding, beroep en huidige en recente feiten te beschrijven. U kunt korte sociale gesprekken aan.

B1- U bent in staat uw wensen, dromen, verwachtingen te beschrijven. Over boeken, films vertellen en uw mening geven. U kunt deelnemen aan gesprekken die betrekking hebben op het dagelijks leven.

B2- U kunt over een brede scala aan onderwerpen spreken op een gedetailleerde manier en uw standpunt helder aangeven. U kunt actief en vloeiend aan gesprekken met moedertaligen deelnemen.

C1- U kunt de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden. U mening kunt u met precisie formuleren.

C2- U bent in staat het juiste taalregister te gebruiken. U bent vertrouwd met idiomatische uitdrukkingen en spreektaal waardoor u vloeiend de betekenisnuances precies kunt weergeven.